Кућа Добрих Вести

Login

Тест самосталности за паушалце креће од 1. марта

Оцените овај чланак
(2 гласова)

pausalniporezzzzzzzСкупштина Србије усвојила је крајем прошле године измене Закона о порезу на доходак грађана којим се прецизније дефинише ко има статус паушалца, а предвиђају се и олакшице за новозапослене.

 

Утврђено је да се примена Теста самосталности, који треба да дефинише статус предузетника према послодавцу, пошто послодавци због умањења пореских обавеза често ангажују предузетнике, најчешће оне који се паушално опорезују и који су замена за запосленог радника, помери на 1. март 2020. године, уместо од почетка ове године као што је било првобитно планирано.

 

Дакле, у намери да избегну више плаћање пореза, поједине фирме, углавном из ИТ сектора су ангажовале људе али су пре тога тражили да региструју предузетничку фирму и да на тај начин избегну плаћање пореза и доприноса на зараде која су већа у случају да је запослени ангажован у њиховој фирми као стално запослени радник по основу Уговора о раду.

 

Да би се утицало на избегавање плаћања пореза осмишљен је поменути Тест самосталности. У наставку доносимо ближе информације шта поменути Тест самосталности подразумева и какве све новине он са собом доноси.

 

С тим у вези, Тесту самосталности подлежу:

 

- предузетници који су регистровани код Агенције за привредне регистре (АПР) или код другог органа и организације, који воде пословне књиге и порез плаћају на стварно остварену добит;

 

- предузетници који су регистровани код АПР или код другог органа и организације, који порез плаћају на паушално утврђени приход.

 

Ради поједностављења текста, у наставку ћемо користити термин "предузетник", који ће се односити и на предузетника и на предузетника паушалца.

 

Са друге стране, тесту самосталности не подлежу:

 

- предузетници пољопривредници;

- предузетници друга лица (у ову категорију, на пример, спадају физичка лица која су регистрована као обвезници ПДВ, али нису регистрована код АПР, нити код другог органа или организације);

- правна лица, без обзира на облик организованости.

 

Такође, у складу са Законom, накнада коју оствари предузетник који према закону који уређује релевантну делатност коју он обавља не може да буде у радном односу код налогодавца, не сматра се другим приходом у смислу овог члана.

 

Класичан пример за ово је адвокатска делатност, будући да у складу са чланом 21. став 3. Закона о адвокатури ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011 и 24/2012 - одлука УС), адвокат нема право да заснива радни однос осим у адвокатском ортачком друштву, да буде статутарни заступник, директор или председник управног одбора у правном лицу, члан или председник извршног одбора банке, заступник државног капитала, прокуриста или лице које има утврђену забрану конкуренције.

 

Дакле, чак и у случајевима када, на пример, адвокат има само једног клијента, односно када постоје и други индикатори несамосталности адвоката у односу на клијента (налогодавца), приход који адвокат остварује по том основу не подлеже тесту самосталности, тј. такав приход се опорезује кроз порез на приходе од самосталне делатности, а не као други приход.

 

Изузетно, у случају када адвокат пружа услуге адвокатском ортачком друштву, произлази да тај уговорни однос може бити тестиран у смислу постојања (не)самосталности, будући да, у складу са Законом о адвокатури, адвокат може бити у радном односу у адвокатском ортачком друштву.

 

У наставку прочитајте делимично измењен „Тест самосталности“ који сада гласи:

 

  1. Налогодавац или повезано лице са налогодавцем одређује радно време предузетнику или предузетнику паушалцу или су одмор и одсуства предузетника или предузетника паушалца зависни од одлуке налогодавца или повезаног лица с налогодавцем и накнада предузетнику или предузетнику паушалцу се не умањује сразмерно времену проведеном на одмору;
  2. Предузетник или предузетник паушалац уобичајено користи просторије које обезбеди или обавља послове у месту које одреди налогодавац или повезано лице с налогодавцем за потребе обављања послова који су му поверени;
  3. Налогодавац или повезано лице с налогодавцем врши или организује стручно оспособљавање или усавршавање предузетника или предузетника паушалца;
  4. Налогодавац је ангажовао предузетника или предузетника паушалца након оглашавања у средствима информисања потребе за ангажовањем физичких лица или ангажујући треће лице које се уобичајено бави проналажењем лица подобних за радно ангажовање, а чија је услуга резултирала ангажовањем тог предузетника или предузетника паушалца;
  5. Налогодавац или повезано лице с налогодавцем обезбеђује сопствени основни алат, опрему или друга основна материјална или нематеријална средства потребна за редован рад предузетника или предузетника паушалца или финансира њихову набавку, осим специјализованих алата, опреме или других специјализованих материјалних или нематеријалних средстава који могу бити неопходни у циљу извршавања специфичног посла или налога, или налогодавац или повезано лице с налогодавцем уобичајено руководи процесом рада предузетника или предузетника паушалца, осим таквог руковођења које подразумева давање основног налога у вези са нарученим послом и разумну контролу резултата рада или наџор налогодавца, као доброг привредника, над обављањем посла који је наручио;
  6. Најмање 70% од укупно остварених прихода предузетника или предузетника паушалца у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској години је остварено од једног налогодавца или од повезаног лица с налогодавцем;
  7. Предузетник или предузетник паушалац обавља послове из делатности налогодавца или повезаног лица са налогодавцем, а за тако обављене послове његов уговор о ангажовању не садржи клаузулу по којој предузетник или предузетник паушалац сноси уобичајени пословни ризик за посао испоручен клијенту налогодавца или повезаног лица са налогодавцем, уколико такав клијент постоји;
  8. Уговор о ангажовању предузетника или предузетника паушалца садржи делимичну или потпуну забрану предузетнику или предузетнику паушалцу да пружа услуге по основу уговора са другим налогодавцима, изузев делимичне забране која обухвата пружање услуга ограниченом броју директних конкурената налогодавцу.
  9. Предузетник или предузетник паушалац обавља активности уз накнаду за истог налогодавца или за повезано лице с налогодавцем, непрекидно или са прекидима 130 или више радних дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској години, при чему се обављањем активности у једном радном дану сматра обављање активности у било ком периоду током радног дана између 00 и 24 часа.

Ко се сматра налогодавцем у смислу правила о тесту самосталности

- домаће, односно страно правно лице;

- предузетник и

- предузетник паушалац,

које је директно или индиректно ангажовало предузетника или предузетника паушалца за обављање послова.

 

Са друге стране, налогодавцем се не сматра домаће или страно правно лице, предузетник или предузетник паушалац које је директни исплатилац накнаде предузетнику, а које такву накнаду исплаћује у вези са извршавањем послова заступања или посредовања за рачун другог лица и за такав посао не наплаћује од тог другог лица или од предузетника ништа осим уобичајене заступничке или посредничке провизије. У овом случају, налогодавцем и исплатиоцем накнаде сматра се лице за чији рачун се врши исплата накнаде предузетнику или предузетнику паушалцу.

 

Предметно правило се, поред осталог, односи на ситуације када предузетник проналази послове преко светских платформи за рад преко интернета (као што су, на пример, Упњорк, Фрееланцер, Фиверр итд.), које суштински пружају услугу посредовања у проналажењу послова. Ове платформе обично функционишу тако што оне исплаћују накнаду за пружене услуге у име и за рачун налогодавца, а за себе задржавају само посредничку провизију. У овим случајевима, налогодавцем се не сматра посредник који исплаћује приход, већ лице које је преко интернет платформе ангажовало предузетника.

 

Међу критеријумима теста самосталности су да ли предузетник претежни део прихода остварује код једног клијента и његових повезаних лица, да ли од послодавца зависи када ће предузетник користити годишњи одмор, да ли за рад користи просторије и опрему послодавца или да ли послодавац организује стручно усавршавање за предузетника.

 

Ако се, на основу Теста самосталности, испостави да предузетник испуњава већину критеријума реч је о замени за запосленог и за такав случај ће бити предвиђено да се порез плаћа по правилима за остале приходе, а уколико се испостави да је лице ангажовано као прави предузетник плаћаће паушални порез.

 

 

Извор: Кућа добрих вести

 


Последњи пут измењено петак, 21 фебруар 2020 23:08

Остави коментар

Поља обележена (*) су обавезна. Основна употреба HTML кода је дозвољена.

...:::.„Кућа добрих вести“ не сноси одговорност за садржаје линкова који воде на друге интернет странице (спољашње везе) .:::... © Кућа Добрих Вести 2015

Врх Десктоп верзија