Кућа Добрих Вести

Login

Нове мере помоћи привредним субјектима у приватном сектору

Оцените овај чланак
(1 Глас)

knjiggggggggeВлада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КОВ-2.

 

Уредба је објављена у Службеном гласнику РС бр. 11/2021 и на снази је од 13. фебруара 2021. године.

 

Ради се о трећем пакету помоћи привреди и грађанима у циљу ублажавања последица изазваних пандемијом коронавируса, вредном 249,4 милијарде динара.

 

Ко има право на директна давања?

 

Право на директна давања у складу са Програмом имају привредни субјекти у приватном сектору, и то:

 

   резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица;

   резидентни предузетници (предузетници, предузетници паушалци, предузетници пољопривредници и предузетници друга лица, у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана); и

   огранци и представништва страних правних лица.

 

Наведени субјекти могу да остваре право на директна давања под следећим условима:

 

   да су закључно са даном ступања на снагу Програма основани и регистровани код надлежног органа или организације, односно ако су закључно са даном ступања на снагу Програма постали обвезници ПДВ;

   да им на последњи дан месеца који претходи месецу у коме се исплаћују директна давања није привремено одузет ПИБ (као мера Пореске управе);

   да нису исплатили дивиденду у периоду након ступања Програма на снагу.

 

Право на директна давања имају и предузетници, предузетници пољопривредници и предузетници паушалци који су регистровали привремени прекид обављања делатности најраније на дан ступања на снагу Програма.

 

Ко нема право на директна давања?

 

Право на директна давања немају одређена велика правна лица, и то: банке, друштва за осигурање и друштва за реосигурање, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, даваоци финансијског лизинга, као и платне институције и институције електронског новца.

 

У чему се састоје директна давања?

 

Директна давања из буџета подразумевају уплату бесповратних новчаних средстава која могу да се користеискључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима најкасније до 30. јула 2021. године.

 

Директна давања ће бити исплаћена у априлу, мају и јуну 2021. године, и то у висини једне половине основне минималне нето зараде за јануар 2021. године (што износи 15.450,12 динара) по запосленом са пуним радним временом, при чему ће се број запослених утврђивати на следећи начин:

 

   у априлу 2021. године, то ће бити број запослених за чије је зараде инакнаде зарада поднета пореска пријава ППП-ПД за обрачунски период фебруар 2021. године, до 31. марта 2021. године, умањен за број запослених којима је код тог привредног субјекта престао радни однос почев од дана ступања на снагу Програма до 31. марта 2021. године;

   у мају 2021. године, то ће бити број запослених за чије је зараде инакнаде зарада поднета пореска пријава ППП-ПД за обрачунски период март 2021. године, до 30. априла 2021. године, умањен за број запослених којима је код тог привредног субјекта престао радни однос у периоду од 1. до 30. априла 2021. године;

   у јуну 2021. године, то ће бити број запослених за чије је зараде инакнаде зарада поднета пореска пријава ППП-ПД за обрачунски период април 2021. године, до 31. маја 2021. године, умањен за број запослених којима је код тог привредног субјекта престао радни однос у периоду од 1. до 31. маја 2021. године.

 

Број запослених увећава се и за број запослених са непуним радним временом, и то тако што се за сваког запосленог са непуним радним временом укупан број запослених увећава сразмерно уговореном проценту ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време, а што се утврђује на основу података из пореске пријаве ППП-ПД за одговарајући обрачунски период.

 

Са друге стране, број запослених ће се умањити за број запослених за које исплата зараде, односно накнаде зараде, за обрачунски период у целости пада на терет других исплатилаца (нпр. боловање).

 

Број запослених код предузетника, предузетника паушалца, предузетникапољопривредника и предузетника другог лица увећава се за један, што значи да се право на директна давања остварује и за самог предузетника (без обзира да ли исплаћује личну зараду), осим у случају када предузетник истовремено има и статус запосленог или корисника пензије.

 

Пријава за исплату директних давања

 

Привредни субјекти који желе да остваре право на исплату директних давања мораће да се пријаве у складу са Програмом. Пријава ће за разлику од исплате директних давања 2020. године изгледати другачије будући да овог пута директна давања нису праћена фискалним погодностима (одлагањем доспелости пореза и доприноса), па није могуће применити исти начин пријављивања (уношење каснијег датума доспелости пореза и доприноса у пореску пријаву ППП-ПД).

 

Пријава ће се вршити тако што ће привредни субјекти давати посебну изјаву на порталу Пореске управе еПорези, и то посебно за исплату сваког директног давања у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује директно давање, а најкасније до последњег дана у том месецу.

 

Програм предвиђа да ће се изјава подносити у складу са објашњењем које ће бити објављено на сајту Пореске управе.

 

Изузетно, привредним субјектима у приватном сектору који не подносе пореску пријаву ППП-ПД, односно који немају запослене и нису предузетници, односно предузетници пољопривредници који су се определили за исплату личнезараде, директна давања ће бити исплаћена без давања изјаве о прихватању исплате.

 

Наменски банкарски рачун за исплату директних давања

 

Као и у случају директних давања исплаћених током 2020. године, привредним субјектима ће бити отворени посебни наменски рачуни (тзв. ЦОВИД рачун) код банке која у моменту ступања на снагу Програма води текући рачун тог привредног субјекта.

 

Привредни субјекти који имају отворене текуће рачуне код више банака, дужни су да најкасније до 25. марта 2021. године, путем електронских сервиса Пореске управе, доставе податак о називу банке код које ће му бити отворен КОВИД рачун.

 

Пословне банке су дужне да отворе КОВИД рачуне најкасније до 31. марта 2021. године.

 

Програмом је појашњено да се отварањем КОВИД рачуна не стиче право на директна давања, већ се само остварује право на исплату средстава на тај рачун, ако су испуњени услови прописани Програмом.

 

Средства на КОВИД рачуну изузета су од принудне наплате у смислу прописа којима се уређује принудна наплата, осим по налогу Пореске управе за извршење принудне наплате ради измирења новчаних обавеза привредног субјекта у случају губитка права на коришћење директних давања.

 

Губитак права на директна давања

 

Привредни субјекти губе право на коришћење директних давања уколико:

 

   у периоду од дана ступања на снагу Програма па до истека рока од тримесеца од последње исплате директних давања тј.до 30. септембра 2021. године, смање број запослених за више од 10% не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре ступања на снагу Програма за период који се завршава у периоду од дана ступања на снагу Програма до наведеног датума.

   исплате дивиденде почев од дана ступања на снагу Програма па до краја 2021. године.

 

Испуњеност услова за губитак права на коришћење директних давања проверава Пореска управа сваког последњег дана у месецу почев од месеца марта 2021. године закључно са 30. септембром 2021. године, с тим да се испуњеност услова за губитак права на коришћење директних давања може контролисати и након тога, у роковима за застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања.

 

Привредни субјекти који изгубе право на директна давања дужни су да изврше повраћај директних давања са каматом почев од дана када су им исплаћена појединачна директна давања, најкасније у року од пет дана од дана престанка права на коришћење директних давања.

 

Извор: Е капија/Легал

 

 

 


Последњи пут измењено уторак, 02 март 2021 19:33

Остави коментар

Поља обележена (*) су обавезна. Основна употреба HTML кода је дозвољена.

...:::.„Кућа добрих вести“ не сноси одговорност за садржаје линкова који воде на друге интернет странице (спољашње везе) .:::... © Кућа Добрих Вести 2015

Врх Десктоп верзија