Кућа Добрих Вести

Login

Како да платите одложени порез на 24 рате?

Оцените овај чланак
(2 гласова)

poreztaksdfdfdfПореска управа Србије објавила је на свом порталу информацију како да измирите плаћање дуговања по основу одложених пореза и доприноса из 2020. године.

 

Реч је о порезима и доприносима чије је плаћање одложено прошле године у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID -19, на предузећа и предузетнике.

 

С тим у вези, Влада Србије је донела и Уредбу о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса и у складу са том Уредбом Пореска управа спроводи одговарајуће активности и радње у циљу спровођења одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса привредним субјектима.

 

У наставку објављујемо саопштење Пореске управе Србије у целости.

 

У оквиру саопштења дат је и конкретан пример како би то требало да изгледа у пракси.

 

Пореска управа спроводи одговарајуће активности и радње у циљу спровођења одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса привредним субјектима и то:

 

1. Предузетницима паушалцима за 4 месечне аконтације пореза и доприноса на приход од самосталне делатности.

2. Привредним субјектима за порез и доприносе на зараде и накнаде зарада, као и за порез и доприносе на личну зараду предузетника и предузетника пољопривредника а који су се определили за одлагање доспелости подношењем пореске пријаве ППП-ПД са исказаним датумом плаћања 04.01.2021. године и 05.01.2021. године.

 

3. Поступком одлагања плаћања ће бити обухваћен порески дуг на рачуну 4848 и прописаним рачунима пореза и доприноса за паушално опорезоване обвезнике.

 

4. Уколико је обвезник делимично измирио пореску обавезу, одлагањем плаћања ће бити обухваћен преостали износ пореског дуга.

 

5. Уколико је обвезник у потпуности измирио пореску обавезу, сходно Уредби и нема исказани порески дуг, у том случају не постоји износ за одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса.

 

6. Предузетницима паушалцима одлаже се плаћање пореских обавеза на 24 једнаке месечне рате без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања, тако да прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе.

 

7. Укупан износ доспелих обавеза по основу пореза и доприноса на зараде, накнаде зарада и личне зараде предузетника и предузетника пољопривредника, одлаже се на највише 24 једнаке месечне рате, без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, тако да прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе. Месечна рата не може бити мања од 1.000 динара.

 

8. Привредним субјектима који у прописаном року поднесу коначну пореску пријаву пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за порески период који започиње или се завршава у 2020. години, извршиће се одлагање плаћања аконтација пореза на добит правних лица у висини аконтација пореза на добит правних лица чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом, а највише до висине износа неплаћене пореске обавезе која је обрачуната у коначној пореској пријави по основу пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за обвезнике са пословном годином различитом од календарске, у коначној пореској пријави за порески период који започиње или се завршава у 2020. години. Прва рата доспева 10. у наредном месецу у односу на месец у коме је поднета коначна пореска пријава пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за порески период који започиње у 2020. години, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе. Изузетно, за обвезнике са пословном годином различитом од календарске који су коначну пореску пријаву поднели до 31. јануара 2021. године, а чији се порески период завршава у 2020. години, прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе. Месечна рата не може бити мања од 2.000 динара.

 

9. Привредним субјектима који у прописаном року поднесу коначну пореску пријаву пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину, извршиће се одлагање плаћања у висини аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом, односно Закључком, а највише до висине износа неплаћене пореске обавезе која је обрачуната у коначној пореској пријави за 2020. годину. Прва рата доспева 10. у наредном месецу у односу на месец у коме је поднета коначна пореска пријава пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе. Месечна рата не може бити мања од 1.000 динара.

 

10. Привредни субјекти који у прописаном року не поднесу коначну пореску пријаву пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за порески период који започиње или се завршава у 2020. години, односно коначну пореску пријаву пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину, не могу остварити право на одлагање плаћања пореза на добит правних лица и пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности.

 

11. Привредни субјекти могу и пре истека рока за плаћање одложене рате да у целости исплате дуговани порез и доприносе који су предмет одлагања плаћања.

 

12. Привредни субјекти који у периоду одлагања плаћања, не измири рату у прописаним роковима, губи право на одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса које су предмет одлагања и целокупни преостали порески дуг доспева даном губитка права на одлагање плаћања. Надлежни порески орган спроводи поступак редовне и принудне наплате над преосталим неплаћеним износом, сходно одредбама закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

 

У наредним данима, а најкасније до 15. јануара текуће године, свим привредним субјектима који испуњавају услове у складу са Уредбом, одредбама Уредбе о одлагању плаћања и Закључком, биће постављено обавештење у пореско сандуче на порталу Пореске управе.

 

Обавештење садржи податке о укупном износу дугованог пореза и доприноса на рачуну 4848 и прописаним рачунима пореза и доприноса за паушално опорезоване обвезнике, броју рата, износу рате, датуму доспећа рате, броју одобрења за плаћање (БОП) и рачуну за уплату.

 

Пореска управа обавештава привредне субјекте да су у обавези да редовно измирују пореске обавезе, као и да се придржавају прописаних рокова за плаћање рата дугованог пореза и доприноса у складу са Уредбом о одлагању плаћањa.

 

Поменути пример плаћања на 24 рате можете погледати ОВДЕ.

 

Извор: Кућа добрих вести/Пореска управа Србије

 


Последњи пут измењено понедељак, 11 јануар 2021 21:25

Остави коментар

Поља обележена (*) су обавезна. Основна употреба HTML кода је дозвољена.

...:::.„Кућа добрих вести“ не сноси одговорност за садржаје линкова који воде на друге интернет странице (спољашње везе) .:::... © Кућа Добрих Вести 2015

Врх Десктоп верзија